Shape

За нас

Logo Градски Транспорт Варназа нас

Транспорта на град Варна

Градски Транспорт Варна

Градски Транспорт Варна

Производствено – техническата база на „Градски транспорт” ЕАД е разположена на терен с площ от 101 289 кв. м. с административен адрес гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48. На тази територия е разположена административна сграда, сервизно хале за автобуси, тролейбусно депо, допълнителен сервизен корпус за боядисване на автобуси и тролейбуси и смяна на гуми, склад ГСМ, автомивка, бензиностанция, паркинги и други сгради и съоръжения, обслужващи основната дейност на дружеството.

location 1

17

градски линии

location 1

12

крайградски линии

location 1

3

тролейбусни линии

Еднолично дружество „Градски транспорт” ООД е образувано със Заповед № Ф-44/27.06.1991 г на Министъра на транспорта, изменена и допълнена със Заповед № Ф 44-5А/02.09.1991 г. на основание параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество. Едноличното дружество с ограничена отговорност „Градски транспорт”  – гр.Варна е юридическо лице и работи на стопанска сметка и самоиздръжка.
         Предмета  на дейност на дружеството са автобусни превози, градски тролейбусни превози и свързаните с това дейности като комисионерство, посредничество, представителство, сервизно автомобилно обслужване. Градски транспорт ЕООД е образувано на основата на съответната част от имуществото и дейността на фирма „Варна Автотранспорт” – гр. Варна със съответната част от активите и пасивите по баланса към 15.10.1991 г както и от имуществото и дейността на АС „Пътнически автобусни и тролейбусни превози” -гр. Варна като приема активите, пасивите и други права и задължения, съгласно разделителния протокол.

С решение от 07.05.1992 г. по ф.д. № 742/1992 г. на ВОС вписва в търговския регистър Градски Транспорт ЕООД. На 16.03.1999 г е издаден Акт за общинска частна собственост № 1018 за гаражна площадка на „Градски транспорт” ЕООД. Имотът е включен в капитала на Дружеството.
          Съгласно протокол № 12/29.05.2000 г. с решение № 289-2 на Общински съвет – Варна е образувано „Градски транспорт” ЕАД с имуществото на Община Варна и Градски Транспорт ЕООД  с предмет на дейност: осъществяване на  превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна дейност и диагностика на МПС;   търговия с ГСМ, резервни части  и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки, диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за комуникации и отчитане разписанията на автобусите в градския транспорт и пътнико-потока,  разработване на проекти за транспортни схеми, разписания, внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.
Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор – инж. Николай Антонов.

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции” по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна”,    бяха доставени 70 броя нови автобуси EURO 5 и EURO 6, с което значително се подобри качеството на обслужване и комфорта на пътниците в  обществения транспорт на град Варна.
Извършва се основен ремонт и реконструкция на сградата на производствено – техническата база – автобусно депо и контактна мрежа – тролейбусно депо със средства, отпуснати по ОП „Регионално развитие”. По гореописаният проект бенефициент е Община Варна.
        По ОП „Околна среда“ – приоритетна ос 5 – „Подобряване качеството на атмосферния въздух в петте големи града – Бургас, Варна, София, Плевен, Ст. Загора“ с пилотен бенефициент Община Бургас бяха доставени 30 броя нови тролейбуси, които изцяло замениха старите и модернизираха тролейбусния транспорт на гр. Варна
        За подобряване качеството на обслужване и грижата към хората със специални нужди от Община Варна  бяха предоставени  на Дружеството за оперативно управление  4 броя нови специализирани микробуса за хора с увреждания.
Днес „Градски Транспорт” ЕАД разполага с обновен и модерен авто-парк, обслужва всички автобусни линии на Община Варна и  осигурява над 800 работни места.

Logo Градски Транспорт Варнакариери

Стани част от нашият екип

Градски Транспорт Варна

Градски Транспорт Варна

Търсим

Водачи за тролейбусен и автобусен транспорт

Logo Градски Транспорт Варнакакво казват за нас

Благодарствени писма

Градски Транспорт Варна

На 30.01.2017г. в Дружеството постъпи следното електронно писмо:

“Изказвам гореща благодарност на шофьор N 119 Камен Красимиров Димов, който ми намери мобилният телефон на спирката срещу Дом “Младост” и ми го предаде лично! Не мога да ви опиша стреса и ужаса, който преживях докато си търсех телефона и осъзнах, че в крайна сметка съм си изгубила телефона. За моя голяма радост и късмет, телефонът ми е попаднал в добри ръце, позвънявайки на собствения си номер ми отговори Камен, който каза че го е намерил и ще го предаде на диспечерката на Обръщача на автобусите на гарата. С огромно възхищение мога да кажа на Камен: “Благодаря ви! Върнахте вярата ми в доброто, в човечността и Слава на Бога все още има истински хора! Бъдете Благословен! 

С уважение: Милена;
Лице за контакт: Милена Валентинова Чизмеджиева;

На 10.04.2017 г. водач на автобус № 12 – Венцислав Николов Берчев, намира и предава смарт телефон, който е върнат на собственика – Димитър Димитров. Същият изказва хиляди благодарности за чесността и коректното поведение на водача Венцислав Берчев.

Пише Ви адв.Благовеста Ганчева от АК-Варна. Във вчерашния напрегнат за мен петък (28.06.19г.) -с малко дете, чанти и чадър- се возих рано сутринта в автобус с рег.N В 2663 АК по линия N 10.  Със забързана крачка отидох да оставя детето си на градина. Успях да се върна обратно на същата спирка и да продължа със същия автобус по посока център (използвайки часовия интервал на билета от валидираната е-карта) . Презаредих електронната си карта преди слизане на спирка “Зимно кино Тракия” (до Районен съд – Варна) и отидох в кантората си. Веднага забелязах, липсата на чадъра си, след като небето се заоблачи още повече (9:05ч.). Обадих се на посочения телефон за контакт в сайта Ви и оттам спокоен и вежлив дамски глас ме посъветва или да изчакам същия автобус в обратна посока на удобна за мен спирка или в края на работния ден да си потърся забравената вещ в Централата на ул. “Тролейна”. Добре, че бях запазила фискалния бон от презареждането на картата си, за да видя рег.номер  на автобуса. Изчаках автобуса пак на “Зимно кино Тракия”(посока кварталите).  При качването ми от първа врата ме посрещна широката усмивка на жената, продаваща билети. Направо ми посочи: “Ето го. Чака Ви. Сложих го тук, до мен.” Видях до ръка й моят чадър, на седалката зад шофьорското място. Благодарих на нея и шофьора, а те двамата ми отговориха с блага усмивка. Тази “човещина” е нормална, но е все по- рядко срещана. Искам отново да благодаря сърдечно на тези Ваши служители. Надявам се писмото ми стигне до тях, а защо не и до техните колеги. Доброто винаги поражда нова добрина!

Благодарностите са за колегите Лора Вълкова и Веселин Василев!

В Дружеството е получено съобщение, в което се изразява огромна БЛАГОДАРНОСТ от г-жа Ирина Калева към водач на автобус – Карамфил Радев, който е намерил и е върнал мобилния апарат на сина ѝ. 
На 05.07.2022 г. момчето е пътувало по линия № 7, с курс в  19:03 часа ЖП Гара.
Дамата е очарована от постъпката на колегата и човешкото му отношение.

Благодарим на колегата Карамфил Радев, благодарим на всички колеги, които всеки ден намират забравените вещи, пари, документи и ги предават по установения ред, за да бъдат получени от своите собственици!

В деловодството на “Градски транспорт” ЕАД Варна бе получено следното

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО към колегата Даниел Филков
Възхитена съм от водача на автобус по линия 148 в петък (28.10.2022 год.) от Почивка към Владиславово. Около 08:20 ч. автобусът (нов) беше със затворени врати на сп. Явор. Пътниците вече се бяха качили.  След като водача видя две пътнички (едната бях аз) да бързат за работа, изчака ни и отвори врати и после продължи по маршрута. На сп. Музея не успях да запиша номера на превозното средство и не си позволих да разговарям с него в момент, в който изпълнява служебните си задължения.
Моля ръководството на „Градски транспорт” ЕАД да БЛАГОДАРИ на служителя си.
С уважение: Теодора Станчева

Уважаеми, г-н Директор!
Искам да изкажа искрени БЛАГОДАРНОСТИ на водач № 27 Пламен Стоянов Драгиев, за това, че намери портмонето ми и ми го предаде.
Радвам се, че все още има добри и човечни хора. 

Здравейте,
На 29.10.2022г. пътувайки в автобус В 86760 НХ  линия 409 на Градски транспорт ми стана лошо и припаднах. 
Екипа на автобуса с шофьор Ивайло Гатев и контролата Ивелина Стойкова се притекоха на помощ веднага и се обадиха на спешна помощ.
Искам да благодаря на хората, които ми помогнаха и избраха да спасят живота ми.
Благодаря !!!
С уважение,
Елена Петрова

 Здравейте!
Казвам се Надежда Кънчева и съм учителка в Средно училище “Пейо Яворов”, гр. Варна.
Искам да изкажа благодарността си към шофьора на градски транспорт, който е намерил и предал портмонето и личните документи на Дияна Йорданова, ученичка в Средно училище “Пейо Яворов”, гр. Варна, на която съм класен ръководител

Благодарствено писмо към колегата Слави Славов, водач на автобус В 96 06 ВТ, получено в Дружеството

Здравейте,
Искам да изкажа огромната си благодарност към шофьора на автобус 31А , който вчера 12.02.2023г. с курс потегляйки от ЖП Гара в 13:04ч. ми помогна и на качване, и на слизане, като спря непосредствено до бордюра и свали платформата на автобуса така, че изобщо да не се налага някой да ми помага с бебешката количка и при качване  и при слизане, което ми се случва за пръв път от 1 година насам. 
Моля да предадете благодарностите ми към въпросния шофьор. 
С Уважение, 
Албена Станчева 

Здравейте!Прибирам се от работа днес, часът е 19.10,посока кв.”Вл.Варненчик”,линия 22,B 8542 HX.Исках да си заредя картата на автомата,но уви,системата угасна и картата остана вътре.Около мен се събраха, искаха да помогнат,едно момиче рестартира,машината  проработи,но не ми върна картата. На изписания телефон при проблем, никой не отговори.Благодаря на шофьора Йордан Йорданов!-предложи да отида до обръщача, където техник ми върна и зареди картата,а шофьора ме върна до желаната спирка.Благодаря ти,Данчо!Бъди жив и здрав!;
Лице за контакт: Иванка Петрова ;

Нашата история в няколко минути

Свържете се с нас!

    Телефон за контакт на ОП ТАСРУД 0800 40 280

    • Срок за продажба на абонаментни карти: всеки ден, според работното време на пунктовете.
    • Всички въпроси, свързани с превозни документи (видове и цени) може да отправите на телефонен номер 0883 55 66 43.

    Сигнали за проблеми с  Aвтоматизираната Билетна Система и информационни табла се приемат на телефон  0800 40 280 в ОП ТАСРУД