Shape

Реклама

Logo Градски Транспорт ВарнаЦЕНОРАЗПИС
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА ВЪНШНИ РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ АКТИВИ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД В СИЛА ОТ 29.12.2022 г.

Реклама

Цени наем рекламна площ от 1 кв. м. без добавен ДДС

Градски Транспорт Варна

Реклама на автобус / тролейбус

1-6 месеца

период

Цялостно брандиране превозно средство тип соло автобус марка „Мерцедес”
Период

цени

Цялостно брандиране превозно средство тип съчленен автобус марка „Мерцедес”
Период

цени

Logo Градски Транспорт ВарнаЦЕНОРАЗПИС
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА ВЪТРЕШНИ РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ АКТИВИ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД В СИЛА ОТ 29.12.2022 г.

Градски Транспорт Варна

„Градски транспорт” ЕАД предоставя възможност за извършване на рекламна дейност, чрез поставяне на плакати или хенгери в салона на превозното средство.

  • Цена за едностранно отпечатани рекламни материали  – 60 лв/м2  без ДДС и 100 лв./м2
  • без ДДС за двустранно отпечатани рекламни материали за период от 1 месец.

Допустими размери:

– хенгери – размер А6 /105 х 148 мм./, поставени по 10 бр. в соло автобус и 15 бр. в съчленен автобус;

– плакати – размер А3 /297 х 420 мм./, поставени до 4 бр. в автобус.

  • Помещения под наем

Посочените цени са без добавен ДДС.

Формиране на отстъпки от наемна цена за определен брой превозни средства при цялостно брандиране:
          – за наемане на рекламна площ за период от 6 /шест/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 5% до 10% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          – за наемане на рекламна площ за период от 12 /дванадесет/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 10% до 15% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          – при ангажиране на всяко следващо превозно средство, след второто се прибавя 1% отстъпка;
          – общо отстъпките не могат да надвишават 20% за всеки отделен договор
За наемане на рекламна площ за период от 12 /дванадесет/ месеца и авансово плащане в началото на периода – 9 % отстъпка.