Shape

Реклама

Logo Градски Транспорт ВарнаЦЕНОРАЗПИС
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ АКТИВИ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД В СИЛА ОТ 21.05.2024 г.

Градски Транспорт Варна

Вътрешна реклама: „Градски транспорт” ЕАД предоставя възможност за извършване на рекламна дейност, чрез поставяне на плакати или хенгери в салона на превозното средство.

Цени за:

 • едностранно отпечатани рекламни материали – 60 лв./м2 без ДДС на месец;
 • двустранно отпечатани рекламни материали – 100 лв./м2 без ДДС на месец.

За наемане на рекламна площ за период от 7 до 12 месеца се формират отстъпки, съответно от 7% до 12%.

Допустими размери:

 • хенгери – размер А6 /105 х 148 мм./, добавени по 10 бр. в автобус;
 • плакати – размер А2 / 420 мм. х 594 мм. /, добавени до 2 бр. в автобус.

Външна реклама: „Градски транспорт” ЕАД предоставя възможност за извършване на рекламна дейност, чрез външно облепяне.

 • Цени за наем на рекламна площ от 1 м2  върху посочените на схемата горна и долна позиция – 60,00 лв. без ДДС на месец.
  За наемане на рекламна площ за период от 7 до 12 месеца се формират отстъпки, съответно от 7% до 12%.
 • Цени за наем на рекламната площ при цялостно брандиране върху посочените на схемата горна и долна позиция със следните размери:
  – горна позиция с размери 728 см. x 40 см.;
  – долна позиция с размери 728 см. x 94 см.

Формиране на отстъпки от наемна цена за определен брой превозни средства при цялостно брандиране на горна и долна позиция от лявата страна на превозното средство:
          – за наемане на рекламна площ за период от 6 /шест/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 5% до 10% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          – за наемане на рекламна площ за период от 12 /дванадесет/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 10% до 15% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          – при ангажиране на всяко следващо превозно средство, след второто се прибавя 1% отстъпка;
          – общо отстъпките не могат да надвишават 20% за всеки отделен договор
За наемане на рекламна площ на 1 /едно/ превозно средство за период от 12 /дванадесет/ месеца и авансово плащане в  началото на периода – 9 % отстъпка.

За контакт в делничен ден от 08:30 до 16:00 часа тел. 0882 654 011
e-mail: reklama@gtvarna.com