Shape

Правила

Logo Градски Транспорт ВарнаГрадски Транспорт Варна
ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ

Внимание!

Всички автобуси и тролейбуси на „Градски транспорт“ ЕАД Варна са оборудвани с камери за видеонаблюдение;
За нанесени щети на превозните средства констатирани от контролните органи и/или полицейските служители, нарушителите носят имуществена отговорност;

В превозните средства на обществения транспорт не се допускат за превоз:

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

предмети, превозът на които е забранен със закон;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

живи животни и птици, изключение са полицейски кучета, кучета - водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора.

Logo Градски Транспорт ВарнаГрадски Транспорт Варна
В градския транспорт трябва да се държим по начин, който не причинява неудобства на другите. Напомняме на пътниците, че не се допуска:
Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите и видимостта в огледалата на водача;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

употребата на електронни димящи устройства в градския транспорт;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

телефонни разговори на висок тон, особено в близост до водача;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства;

Градски Транспорт Варна Правила за пътуване и отговорност при нарушения

да преотстъпват превозния си документ на други лица.