Shape

Документи/Наредби

  • Home
  • Документи/Наредби
Logo Градски Транспорт ВарнаВажно

Документи и Наредби

Градски Транспорт Варна

Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна в сила от 02.01.2021 г.

Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г.

Свържете се с нас!

    Телефон за контакт на ОП ТАСРУД 0800 40 280

    • Срок за продажба на абонаментни карти: всеки ден, според работното време на пунктовете.
    • Всички въпроси, свързани с превозни документи (видове и цени) може да отправите на телефонен номер 0883 55 66 43.

    Сигнали за проблеми с  Aвтоматизираната Билетна Система и информационни табла се приемат на телефон  0800 40 280 в ОП ТАСРУД