Важно

От 22 май 2014 година тестово ще може да виждате в реално време разписанието и пристигането на автобусите по спирките на адрес http://varnatraffic.com

По време на тестовия период са възможни неточности и грешки, за което предварително се извиняваме на всички потребители на услугата.

Обяви

Съобщение

"Градски транспорт" ЕАД Варна информира своите клиенти, че на 22.09.2014 г. автобусните/тролейбусни линии ще се обслужват с празнично (неделно) разписание. Подробно..

ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАПОЧВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" - ЕАД  съобщава на своите клиенти ,че от 15,09,2014 г. прави следните промени по разписанията:
    - възстановяват  се курсовете по линия №14А 
    - възстановява се линия № 83
    - линия № 88 става на интервал от 15 мин.
    - възстановява се курса по линия № 2 в  7,30 ч. до "сп.Сокол"
    - променя се разписанието по линии № 9 и № 109
    - спира се курса 23,00 ч. по линия № 20 като последния курс за същата става 22,40 ч.
Всички промени по разписанията ,ще намерите на сайта на " Градски транспорт"  - ЕАД Подробно..

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"-ЕАД   уведомява своите клиенти , че за месец септември ще се издават абонаментни карти

за учащи за половин месец.
         ИЗДАДЕНИТЕ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ЩЕ ВАЖАТ ОТ 15.09.2014 г.
         АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ НА СЛЕДНИТЕ ПУНКТОВЕ:
     - "ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ "       на   12 ; 13; 14; 15; 16; И 17.09.2014 г.    от 08:30 - 16:30 ч.
     -"АСПАРУХОВО "                       на   12;  13; 15.09.2014 г.                          от 08:30 - 16.00 ч.
     - "ВЛАДИСЛАВОВО "                 на   12;  13;15.09.2014 г.                           от 08:00 - 16:00 ч.


     - ЦЕНА  НА АБОНАМЕНТНИТЕ КАРТИ              ЗА 15 ДНИ  1 ЛИНИЯ   - 10.00  лв.
                                                                                 ЗА 15 ДНИ  2 ЛИНИИ   -  21.00 лв. 
Подробно..

Обществени поръчки

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабе...

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр: Варна по обособени позиции“ Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШН...

Новини

И това е факт....

Градски транспорт ЕАД получи блодарственo писмo от Спортен клуб за хора с увреждания - Никея. Подробно..

И това е факт....

Здравейте,
Бих искала да изкажа благодарността си към шофьора и контролата на автобус №12 ,които са били на смяна по тази линия на 21.09.2013г
Пътувайки от Аспарухово към центъра синът ми Мартин Янев си изтърва портмонето с пари и личн... Подробно..