Важно

От 22 май 2014 година тестово ще може да виждате в реално време разписанието и пристигането на автобусите по спирките на адрес http://varnatraffic.com

По време на тестовия период са възможни неточности и грешки, за което предварително се извиняваме на всички потребители на услугата.

Обяви

''Градски транспорт''- ЕАД от 01.10.2014 г, пуска в експлоатация линия № 86

 Маршрута на линия 86
от Почивка :
Почивка - Средношколска - Стадиона - Спортист - Явор - Паметника - Чаталджа - пл. Съединение -- Център – Полиграфия- 8 ми декември - КЗ - Лазур - Калин - Л.Каравелов - Н. Будители - Аспарухово

от Аспарухово:
Аспарухово-Н.Будители - Л.Каравелов - Калин - Лазур - КЗ -8 ми декември - Полиграфия -Център - Музея - пл. Съеденение -Чаталджа -Паметника - Явор - Спортист - Стадиона - Средношколска - Карин дом  - Почивка

Разписанието  може да намерите на сайта на "Градски транспорт" Подробно..

Съобщение във връзка с експерименталното въвеждане в експлоатация на тролейбусна линия

„Градски транспорт” ЕАД Варна, информира гражданите и гостите на града, че считано от 29.09.2014 г., във връзка с експерименталното въвеждане в експлоатация на тролейбусна линия, свързваща район „Аспарухово” с „Почивка” по маршрут със спирки:

Център „Аспарухово” – „Народни будители” – „Любен Каравелов” – „Калин” – „Лазур” – „КЗ” – „8-ми декември” – „Полиграфията” - „Централна поща” - „Музея” – площад ”Съединение” – „Чаталджа” – „Паметника” – „Явор” – „Спортист” – „Стадион Варна” – „Средношколска” – „Карин дом” - „Ученически комплекс” – „Почивка”

се въвежда забрана за паркиране и престой по ул. „Цар Асен” в участъка между бул. „Сливница” и бул. „Цар Освободител”.

Обслужването ще се извършва по разписание с интервал на 30мин. от 06:00 до 20:30 часа.

Подробно..

Съобщение

"Градски транспорт" ЕАД Варна информира своите клиенти, че на 22.09.2014 г. автобусните/тролейбусни линии ще се обслужват с празнично (неделно) разписание. Подробно..

Обществени поръчки

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабе...

Новини

И това е факт....

Градски транспорт ЕАД получи блодарственo писмo от Спортен клуб за хора с увреждания - Никея. Подробно..

И това е факт....

Здравейте,
Бих искала да изкажа благодарността си към шофьора и контролата на автобус №12 ,които са били на смяна по тази линия на 21.09.2013г
Пътувайки от Аспарухово към центъра синът ми Мартин Янев си изтърва портмонето с пари и личн... Подробно..