Обяви

Продажба на абонаментни карти за м. Януари 2015 от 23.12.2014г. до 6.01.2015г.

"Градски транспорт" ЕАД – Варна уведомява своите клиенти, че продажбата на абонаментни карти за месец януари 2015 ще започне на 23.12.2014г. и ще продължи до 06.01.2015г.

Работно време на пунктовете за продажби на карти Подробно..

Съобщение

До всички кандидати по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр, Варна по обособени позиции"

Относно: постъпило запитване

Във връзка с постъпило запитване, уведомяваме всички кандидати, по горепосочената процедура, че с Решение 25/15/10/2014г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна, по обособени позиции.
На основание чл.39, ал..3 от ЗОП, Решението за прекратяване, заедно с мотивите е вписано и достъпно за всички кандидати от 15.10.2014 г. едновременно на сайта на АОП с ID на документа 628848, както и на сайта на "Градски транспорт" ЕАД е секцията "Профил на купувача".

Линк към решението в Профил на купувача
Линк към досието на обществената поръчка  в Профил на купувача
Линк към решението в сайта на АОП  Подробно..

Новини

И това е факт....

Градски транспорт ЕАД получи блодарственo писмo от Спортен клуб за хора с увреждания - Никея. Подробно..

И това е факт....

Здравейте,
Бих искала да изкажа благодарността си към шофьора и контролата на автобус №12 ,които са били на смяна по тази линия на 21.09.2013г
Пътувайки от Аспарухово към центъра синът ми Мартин Янев си изтърва портмонето с пари и личн... Подробно..