Важно

От 22 май 2014 година тестово ще може да виждате в реално време разписанието и пристигането на автобусите по спирките на адрес http://varnatraffic.com

По време на тестовия период са възможни неточности и грешки, за което предварително се извиняваме на всички потребители на услугата.

Обяви

Промяна на разписание по линия 82

"Градски транспорт" - ЕАД  уведомява гражданите ,че от 21,07,2014г, във връзка с удължаване ремонта по бул," Трети март"
се налага промяна на разписанието по линия 82.Същото е публикувано в сайта на "Градски транспорт" - ЕАД, Подробно..

"Градски транспорт" - ЕАД

"Градски транспорт "- ЕАД  уведомява гражданите ползващи линии 9 и 109 ,че от 07.07.2014г
променя разписанието по тези линии. Подробно..

Във връзка с лятната ваканция на учениците !

Във връзка с лятната ваканцията на учениците, "Градски транспорт" -ЕАД уведомява гражданите, че се въвеждат следните промени:

по направление на автобусна линия 2  в 7.30 ч. курса няма да обслужва  сп."Сокол"
по направление на автобусна линия 14 - няма да се обслужват  курсове  на 14а -  в часовете 6.35,6.50,12.25,17.10
по направление на автобусна линия 36 - няма да се обслужва курса в 7.00ч. от с.Звездица, а курс в 18:00 часа от ЖП гара с табела 37/36 ще преминава през с. Звездица. 
по направление на автобусна линия 37 - курса тръгващ в 12.15 от с. Константиново, ще  минава  през с. Звездица в 12.30 и ще отива до ЖП Гара. Подробно..

Обществени поръчки

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр: Варна по обособени позиции“ Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШН...

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 9 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002...

Новини

И това е факт....

Градски транспорт ЕАД получи блодарственo писмo от Спортен клуб за хора с увреждания - Никея. Подробно..

И това е факт....

Здравейте,
Бих искала да изкажа благодарността си към шофьора и контролата на автобус №12 ,които са били на смяна по тази линия на 21.09.2013г
Пътувайки от Аспарухово към центъра синът ми Мартин Янев си изтърва портмонето с пари и личн... Подробно..